Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej:

Uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez promotora jest dla piszącego obowiązkowe. Dłuższa nieobecność na seminariach dyskwalifikuje piszącego. Zajęcia seminaryjne są bowiem niepowtarzalną formą przekazania wszystkich wymogów, jakim powinna odpowiadać praca. Na zajęciach seminaryjnych powstają koncepcje, które są rozważane i weryfikowane. Ćwiczebny charakter tych zajęć nie może być zastąpiony żadną inną formą. Seminaria pobudzają do czynnego myślenia, są cennym uzupełnieniem wykładów, utrwalają wiedzę i przygotowują do samodzielnej pracy. Panuje dość powszechne przekonanie, że jedynie aktywny seminarzysta może napisać dobrą pracę. Seminaria są w końcu miejscem, w którym promotor może przekazać swoje wymagania i wszystkie wskazówki metodyczne.

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej

Konsultacje w odróżnieniu od seminariów nie są obowiązkowe. Są one cennym i niezbędnym uzupełnieniem zajęć seminaryjnych. Potrzeba konsultacji, najczęściej in­dywidualnych, występuje w środkowej, a szczególnie w końcowej fazie pisania pracy. Konsultacje odbywają się w godzinach dyżurów kierownika seminarium lub w od­dzielnie umówionym terminie. Spotkania indywidualne są okazją do wszechstronnego omówienia nurtujących problemów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Inicjatywa kontaktów konsultacyjnych należy do piszącego

Zobacz także: http://doktorant.sgh.waw.pl/pl/Strony/doktoraty.aspx

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej by

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *