Drugą, oprócz pisania publikacji, dziedziną, w której naukowcy mogą wykazać się talentami literackimi, są wnioski o finansowanie badań. Najczęściej przyznają je rozmaite instytucje na podstawie oceny dokumentów prezentujących planowany zakres badań, wpływ oczekiwanych rezultatów na dziedzinę wiedzy oraz szerzej na naukę, przemysł i społeczeństwo, a także dotychczasowy dorobek wnioskodawcy.

kontakt-doktoratypl

W 2014 roku informatyk z Indiana University Johan Bollen zapro­ponował zupełnie inny system dystrybucji środków na badania, oparty na samoorganizacji: Self-organized fund allocation (SOFA). Aby uniknąć marnowania czasu na pisanie i recenzowanie wniosków grantowych, każdy naukowiec miałby otrzymać co roku pewną sumę pieniędzy na badania. Część z tej sumy (np. jedną trzecią) mógłby wydać na swo­je prace, a resztę musiałby przekazać wybranemu przez siebie innemu badaczowi. Dzięki zaangażowaniu holenderskiego ekologa Martena Scheffera w 2016 roku holenderski parlament wystosował pytanie do największej rządowej agencji finansującej badania o możliwość wdro­żenia takiego pilotażowego systemu. Jak na razie odpowiedź jest od­mowna (co jest o tyle zrozumiałe, że wprowadzenie takiego systemu postawiłoby pod znakiem zapytania sens istnienia owej agencji).

Zob. www.sciencemag.org/news/2017/04/new-system-scientists-never-have-write-grant-application-again.

Znalezione obrazy dla zapytania granty na badania

Pisanie wniosków grantowych różni się zasadniczo od przygotowywania publikacji. Nie tylko dlatego, że w publikacjach odnosimy się najczęściej do przeszłości (co już zostało zrobione, przemyślane), a we wnioskach opisujemy plany na przyszłość By przygotować dobry, skuteczny wniosek o finansowanie badań, warto sobie uświadomić jakie są jego cele, kto będzie czytelnikiem naszych tekstów, jakie czynniki mogą decydować o sukcesie bądź porażce aplikacji.

Poczytaj o grantach:

https://www.granty-na-badania.com/2013/12/jak-napisac-wniosek-o-grant-badawczy-w.htm

https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/

http://www.zostanphd.pl/wniosek-o-grant-czeste-bledy/

http://bbn.uksw.edu.pl/node/67