Proces wyceny jest wielowymiarowy i w sensie jego składowych które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na cenę podobny jest do systemu scoringowego – każdorazowo i niezobowiązująco prosimy klienta o kontakt z nami celem przedstawienia wytycznych i wymagań co do zlecenia aby przedstawić możliwie jak najlepsze rozwiązanie i schemat płatności.

wycena-doktoratu-koszty-doktoratu

Ważnymi czynnikami są:

 1Temat / TematykaCzy temat jest określony, występuje w formie roboczej a może na razie znany jest tylko zakres tematyczny
 2Posiadanie koncepcji / konspektuNie zawsze doktorant jest na etapie otwarcia przewodu więc koncepcja bądź konspekt są w trakcie tworzenia lub po prostu go nie ma
 3Zakres zlecenia i wytycznePrecyzowane w trakcie
 4Ilość stron Nie wpływa na cenę ale jest ważna
 5Termin Czasami termin u klienta jest death line a czasami b. odległy
 6Materiały Zlecenie wymaga zakupu lub zdobycia materiałów z zewnętrznych często zagranicznych źródeł lub naukowych baz danych i repozytoriów