W ramach swoich kompetencji oferujemy usługi w postaci profesjonalnej pomocy polegającej na indywidualnych konsultacjach naukowych przy redagowaniu tekstów naukowych – takich jak:
 • prace naukowe
 • prace MBA
 • prace DOKTORSKIE
 • prace HABILITACYJNE
 • artykuły / publikacje naukowe
 • artykuły / publikacje konferencyjne
 • monografie naukowe
 • eseje i referaty naukowe
 • prezentacje naukowe
 • raporty naukowo – techniczne

badania-naukowe-doktorat-pracenaukowe

Poniższe konsultacje w odniesieniu do poszczególnych części pracy doktorskiej uwzględniają na każdym jej etapie pomoc merytoryczną w zakresie odpowiadającym podanym zagadnieniom – a są nimi:

Temat pracy
Koncepcja / konspekt jako całość – lub jej poszczególne części czyli:

 • uzasadnienie wyboru tematu
 • ramy konceptualne
 • cele (poznawczy i pragmatyczny)
 • metodologia badań (problem i założenia, teza, hipotezy [in. pytania badawcze], przedmiot i zakres badań, metody i techniki badawcze)
 • spis treści
 • bibliografia (spis bibliograficzny)
Rozdziały teoretyczne (przegląd literaturowy)
Analiza badań i dyskusja wyników (jeżeli wymagana)
Analiza i „obróbka statystyczna”
Wnioski / Podsumowanie
Oferujemy również pomoc przy redagowaniu i konsultacji takich tekstów jak:
 • opinie naukowe i niezależne recenzje na temat prac
 • sporządzanie ankiet, wywiadów i innych narzędzi badawczych
 • wykonanie samoistnej kwerendy bibliograficznej

Dziedziny:

 1. Archeologia
 2. Archiwistyka
 3. Automatyka
 4. Badania Marketingowe i Rynkowe
 5. Bankowość
 6. Bankowość hipoteczna
 7. BHP
 8. Biologia
 9. Biotechnologia
 10. Budownictwo
 11. Chemia
 12. Doradztwo i konsulting
 13. Drzewnictwo
 14. Dyrygentura
 15. Dziennikarstwo
 16. Ekologia i turystyka
 17. Ekonomia
 18. Ekonomika
 19. Elektronika
 20. Elektrotechnika
 21. Energetyka
 22. Etnologia
 23. Etyka
 24. Filologia
 25. Filozofia i religia
 26. Finanse – Publiczne
 27. Fizyka
 28. Fundusze
 29. Fundusze unijne
 30. Gazownictwo
 31. Geodezja
 32. Geodezja i kartografia
 33. Geofizyka
 34. Geologia
 35. Gospodarka
 36. Gospodarka światowa
 37. Górnictwo
 38. Gwarancje Bankowe
 39. Handel
 40. Historia
 41. Historia gospodarcza
 42. Historia Myśli Ekonomicznej
 43. Hotelarstwo
 44. Hutnictwo
 45. Hydrologia
 46. Informatyka
 47. Instrumentalistyka
 48. Internet
 49. Inwestycje Finansowe
 50. Językoznawstwo
 51. Kompozycja i teoria muzyki
 52. Konserwacja
 53. Kosmetologia
 54. Kredyty
 55. Kultura
 56. Kulturoznawstwo
 57. Leśnictwo
 58. Lingwistyka
 59. Logistyka
 60. Makroekonomia
 61. Marketing
 62. Matematyka
 63. Materiałoznawstwo
 64. Mechanika
 65. Media i komunikacja
 66. Medycyna
 67. Metody i Techniki
 68. Mikroekonomia
 69. Motoryzacja
 70. Muzealnictwo
 71. Nauczanie
 72. Nauki matematyczne
 73. Nauki morskie
 74. Nauki Społeczne i Polityczne
 75. Nauki wojskowe
 76. Nawigacja
 77. Nieruchomości
 78. Odlewnictwo
 79. Operacje bankowe
 80. Pedagogika
 81. Plan marketingowy
 82. Podatki
 83. Polityka społ.-gospodarcza
 84. Praktyka Kierowania
 85. Prawo – Gospodarcze
 86. Prawo Bankowe
 87. Prawo Cywilne
 88. Prawo kanoniczne
 89. Produkty
 90. Produkty bankowe
 91. Przemysł
 92. Przemysł
 93. Przyroda i Ekologia
 94. Psychiatria
 95. Psychologia
 96. Psychologia
 97. Rachunkowość
 98. Rachunkowość
 99. Rachunkowość Międzynarodowa Budżetowa Bankowa i Ubezpieczeniowa
 100. Rachunkowość Przedsiębiorstw
 101. Realizacja obrazu filmowego i fotografia
 102. Reklama
 103. Religioznawstwo
 104. Resocjalizacja
 105. Reżyseria dźwięku
 106. Rybołówstwo
 107. Rynek Finansowy
 108. Rynek Kapitałowy I Giełda
 109. Rynek Pieniężny
 110. Rynek Walutowy
 111. Rytmika i taniec
 112. Ryzyko Bankowe
 113. Samorząd
 114. Socjologia
 115. Spawalnictwo
 116. Sport i Turystyka
 117. Statystyka
 118. Stomatologia
 119. Strategie marketingowe
 120. Systemy bankowe
 121. Sztuki piękne
 122. Sztuki uzytkowe
 123. Technika
 124. Technologia medyczna
 125. Technologia produkcji, w tym CAD, CAM, CAE
 126. Telekomunikacja
 127. Teologia
 128. Towaroznawstwo
 129. Translatoryka
 130. Transport
 131. Ubezpieczenia
 132. Unia Europejska
 133. Usługi
 134. Usługi bankowe
 135. Wentylacja
 136. Wirtualny marketing
 137. Włókiennictwo
 138. Wokalistyka
 139. Zarządzanie Bankiem
 140. Zarządzanie Małą firmą
 141. Zarządzanie Marketingiem
 142. Zarządzanie Międzynarodowe
 143. Zarządzanie Organizacjami
 144. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 145. Zarządzanie Strategiczne
 146. Zoologia
 147. i inne nie wymienione …