Przeglądając strony naszego Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności Serwisu.

  • W czasie korzystania z naszego Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon oraz adres e-mail.
  • Wszystkie dane gromadzone są jedynie na potrzeby Serwisu i nigdy nie będą udostępniane poza Serwisem, nie będą one także wykorzystywane na potrzeby marketingu elektronicznego.
  • Przygotowanych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę materiałów nie archiwizujemy – po zakończeniu współpracy zostają one bezpowrotnie usunięte z dysku.
  • Aby uniemożliwić wykradnięcie jakichkolwiek danych, obok zabezpieczeń sprzętowych i programowych podejmujemy także inne środki nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych. Przede wszystkim, serwer, za pośrednictwem którego łączymy się z Internetem nie jest fizycznie połączony z komputerem, na którym przechowywane są materiały związane z realizacją bieżących zleceń. Nie istnieje zatem możliwość ich skopiowania, np. przez osobę usiłującą złamać zabezpieczenia naszego systemu.


    Wszystko po to, aby zapewnić Wam możliwie największy stopień bezpieczeństwa, a tym samym komfortu współpracy.