Serwis świadczy usługi edukacyjno – redaktorskie oraz informacyjno – konsultingowe z różnych dziedzin nauki i wiedzy.

 1. Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 2. Korzystanie z usług serwisu oznacza pełna akceptacje regulaminu.
 3. Zajmujemy się profesjonalnym wyszukiwaniem, selekcją, gromadzeniem i prezentacją informacji. Źródłami informacji są dla nas m.in. Internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne). Wyszukujemy informacje z dziedziny gospodarki, nauki, techniki, prawa, ochrony znaków towarowych i patentów oraz innych dziedzin życia także w językach obcych – niemieckim angielskim. Oferujemy także tłumaczenia dla w/w języków.
 4. Serwis świadczy usługi pomocy merytorycznej, edytorskiej oraz obróbki elektronicznej w zakresie materiałów pisemnych, wizualnych, audio-wizualnych, programistycznych. Działamy tylko w zakresie pomocy legalnej.
 5. Koszt usługi zawiera się w jej zakresie dotyczącym pkt.3  oznacza to, iż klient dokonuje zakupu usługi a nie materiałów.
 6. Jeżeli klient z powodów własnych (od nas niezależnych) zamawia jakąkolwiek z usług „na raty” (dla przykładu na rozdziały) nie gwarantujemy w żaden sposób, iż po zapłacie i wykonaniu – za pierwszą określoną część – następna będzie wykonana – pracownicy nie są do naszej dyspozycji 24h na dobę i przy tej formie płatności – należy mieć to na uwadze!
 7. Termin zlecenia liczony jest w dniach roboczych (a nie kolejnych)
 8. W trosce o rzetelność i fachowość wyszukiwanej informacji współpracujemy tylko i wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin wiedzy (Infobrokerzy i pracownicy naukowi). Zawsze, gdy tylko jest to możliwe i potrzebne, korzystamy z wielu różnych źródeł, by zweryfikować relewancję danej informacji.
 9. Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem – w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.
 10. Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK oraz w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych, co oznacza że opracowanie nie stanowi”gotowca” do prezentacji jako praca własna – a jedynie wzór w postaci materiałów.
 11. Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim Kodeksem Karnym (dotyczy to otrzymanych materiałów), w szczególności:
  • przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części prac,
  • wprowadzenie w błąd co do autorstwa,
  • jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.
 12. Poprawa pracy nie może stanowić ghostwritingu i być ingerencją w tekst klienta gdyż jest to usługa zakazana pod względem etycznym i prawnym w polskim porządku prawnym – dlatego może być tylko wprowadzeniem recenzji / sugestii / uwag i draft_ów oraz spraw techicznych jak np. formatowanie.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów także przez osoby trzecie po zakupie.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów, w szczególności za niezgodne z prawem działania ani wyrządzone szkody z tym związane.
 15. Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż dąży się do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi.
 16. Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z późniejszym potwierdzeniem wspomnianego zamówienia drogą elektroniczną poprzez formularz zamówieniowy – skorzystanie z niego oznacza automatyczną akceptacje regulaminu jego przestrzeganie w powyższej materii.
 17. Cena każdej usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od jej zakresu, koniecznych nakładów i zostaje przedstawiona Państwu wraz z ofertą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 18. Odbiór zamówionych materiałów nastąpić może bezpośrednio:
  • drogą elektroniczną (dokument Ms Word),
  • na nośniku (płyta CD) przesłanym przesyłką poleconą / kurierem,
  • w formie wydruku przesłanego pocztą (przesyłka polecona) / kurier.
 19. Opiekę prawną nad serwisem, jego legalną działalnością i przebiegiem procesów wykonania usług sprawuje Kancelaria prawna.