Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej: Uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez promotora jest dla piszącego obowiązkowe. Dłuższa nieobecność na seminariach dyskwalifikuje piszącego. Zajęcia seminaryjne są bowiem niepowtarzalną formą przekazania wszystkich wymogów, jakim powinna odpowiadać praca. Na zajęciach seminaryjnych powstają

Przygotowanie medycznej publikacji naukowej – podstawowe etapy tworzenia

Przygotowanie medycznej publikacji naukowej jest procesem żmudnym i długotrwa­łym. Po określeniu tematyki nowej publikacji należy rozważyć czasopismo, do którego manuskrypt zostanie wysłany. Redakcja każdego czasopisma określa jego profil tematyczny. W zakresie jednej specjalności medycznej istnieje wiele czasopism naukowych. Niektóre z

Rodzaje publikacji medycznych – podział / kryteria

Artykuły naukowe, które ukazują się w specjalistycznych czasopismach medycznych można podzielić na trzy typy: artykuły kazuistyczne (ang.case- report), artykuły oryginalne (ang. orignal articles)oraz artykuły przeglądowe (ang. reviews). Każdy z tych typów posiada odmienny cel publikacji i wynika­jącą z niego strukturę

Publikacje medyczne – nieocenione źródło fachowej wiedzy

Literatura naukowa oprócz wyników badań własnych i doświadczenia za­wodowego stanowi główne źródło wiedzy medycznej. Jest także miejscem, gdzie można konfrontować rezultaty własnej działalności naukowej przed śro­dowiskiem osób zajmujących się podobnymi zagadnieniami badawczymi. Pu­blikowanie wyników własnych badań pozwala także na budowanie