Usługi naukowo – redakcyjne oferowane dodatkowo przez nasz serwis:

Analizy bibliometryczne

Oferujemy konsultacje bibliometryczne, w ramach których pomagamy przy analizie bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego – analiza obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirsha (wg SCI,  Scopus i przy pomocy programu do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, Publish or Perish)

ciekawy tekst: Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi

Korekty i redakcja prac naukowych

Redakcja językowa – polega na poprawie literówek, oczywistych błędów ortograficznych, interpunkcji,błędów składu, poprawianie stylu, nieporadnych czy trudno zrozumiałych zdań oraz błędów językowych

Korekta – polega na sprawdzeniu i poprawieniu tekstu pod względem poprawności językowej. Zaliczamy do niej poprawę błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych oraz podstawowych błędów składniowych. Korekta obejmuje również pewne sprawy techniczne i typograficzne, takie jak formatowanie bibliografii, przypisów, spisu treści, numerów stron czy żywej paginy. Korekta nie ingeruje w styl autora – dobra korekta jest przezroczysta.

Przeszukiwanie ukrytego internetu

Ukryty internet według danych opublikowanych w serwisie Bright Planet deep web jest ok. 400-550 razy większy niż surface web i liczy ok. 550 mld dokumentów (7.500 terabajtów) 60 największych baz danych ukrytego Internetu zawiera 750 TB danych. Ok. 95% zasobów „ukrytych” jest dostępnych publicznie, bezpłatnie. Ponad połowa to tematyczne bazy danych. Zasoby deep web są odwiedzane przez użytkowników o 50% częściej.

Rodzaje dokumentów w ukrytych zasobach:

 • publikacje i raporty naukowe, dysertacje (pełne teksty lub abstrakty)
 • artykuły z gazet i czasopism (pełne teksty lub abstrakty)
 • dokumenty rządowe
 • archiwa materiałów źródłowych i referencyjnych
 • zasoby biblioteczne (katalogi, zbiory cyfrowe, publikacje pracowników uczelni)
 • niektóre repozytoria Open Access
 • szara literatura
 • dane, wzory, grafiki
 • słowniki i encyklopedie, bazy teleadresowe
 • i wiele, wiele innych

Dlaczego nie powinno się poprzestawać tylko na Google?

 • standardowe wyszukiwarki pomijają wiele zasobów ukrytych
 • informacje w ramach jednego serwisu deep web rzadko się powielają, co w standardowych wyszukiwarkach jest powszechne
 • ukryty web to źródła o wysokiej jakości
 • dane w serwisach deep web są często pogrupowane tematycznie i wyszukiwane wg potrzeb użytkownika
 • wyszukiwanie specjalistycznych informacji (nawet tych „widzialnych”) da lepsze rezultaty w bazach danych niż w standardowych wyszukiwarkach

Skanowanie materiałów na skanerze książkowym i OCR

Skanowanie zgodnie z Twoimi preferencjami odnośnie formatu danych, kolorów, rozdzielczości, sposobu indeksowania i struktury dokumentu.

Zakres usług:

 • Zamiana dokumentów papierowych na cyfrowe
 • Archiwizacja zdjęć i książek,
 • skanowanie zdjęć i książek
 • Skanowanie oraz poprawa jakości starych, zniszczonych zdjęć, map itp
 • Zamiana tekstu maszynowego (maszynopisu) lub drukowanego na pliki komputerowe Word
 • Zamiana tekstu istniejącego w postaci pliku graficznego na tekst, który można poddać edycjiKserokopie pism, książek, dokumentów papierowych do plików komputerowych (JPG, PDF)
 • Zamiana tekstu drukowanego na tekst edytowalny (na pliki komputerowe)

Tłumaczenia tekstów naukowych

Oferujemy tłumaczenia specjalistyczne i zwykle:

 • prac naukowych
 • tekstów naukowych
 • publikacji i artykułów

Dla nas pracują tylko najwyższej klasy lingwiści, którzy z zaangażowaniem i dbałością o najdrobniejsze szczegóły przystępują do realizacji każdego zlecenia. Zapewniamy szybką, przyjazną i profesjonalną obsługę. Celem naszego jest sprostanie wszystkim Państwa wymaganiom, dlatego jesteśmy otwarci na każdego rodzaju sugestie oraz wskazówki.

Wydawanie książek i ebook_ów

Oferujemy: – pełną redakcję i korektę, – przygotowanie materiałów do druku (DTP), – opracowanie projektu okładki (we współpracy z Autorem), – druk książek. – marketing wydanej książki

Każdej pozycji nadajemy numer ISBN. Dodatkowe egzemplarze wysyłamy do uprawnionych bibliotek (np. Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Jagiellońskiej w Krakowie). Książki mogą mieć dowolną objętość jak i większe nakłady (im większy nakład, tym jednostkowa cena egzemplarza jest niższa)

Zakup materiałów z zagranicznych baz danych i repozytoriów

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów z zagranicznych baz danych i repozytoriów – można to uczynić z naszą pomocą. Mamy dostęp do większości naukowych baz i sposobność wyszukania precyzyjnego interesujących treści.