Kwerenda bibliograficzna do doktoratu / pracy naukowej

Kwerenda bibliograficzna do doktoratu / pracy naukowej Przy pisaniu pracy naukowej podstawową sprawą jest dobrze zrobiona kwerenda, bo na jej pod­stawie będą dokonywane analizy, które zbudują korpus przyszłej pracy. Pod pojęciem kwerendy (od łac. Quaero szukam, pytam, staram się), rozumiemy

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów Poszukiwanie informacji medycznej pod wieloma względami jest podobne do po­szukiwania człowieka. Im dokładniej opiszemy zaginioną osobę, tym większa jest szansa jej odnalezienia. Im lepiej określimy naszą wątpliwość, tym efektywniej od­szukamy najlepiej dopasowaną odpowiedź. Najpierw należy

Historia jako humanistyczna dziedzina nauki – prace doktorskie z historii

Historia jako humanistyczna dziedzina nauki Słowem „historia” posługujemy się w dwu rozumieniach: 1/ przeszłość, minione czasy, to wszystko, co zaszło, co się stało; używamy tu częściej okreś­lenia „dzieje”; 2/ wiedza o tym, co się stało, dziedzina nauki, która zajmuje się

Medyczne bazy danych – nauka & doktorat

Medyczne bazy danych – nauka & doktorat COCHRANE LIBRARY Innym ciekawym narzędziem do przeglądania i selekcji publikacji medycznych jest Biblioteka Cochrane (Cochrane Library), dostępna pod adresem internetowym http://www.cochranelibrary.com. Jest to zbiór piśmiennictwa z dziedziny medycyny, uzupełniony o moduł prostego i

Program STATISTICA – modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie

Program STATISTICA – modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie STATISTICA to uniwersalny, zintegrowany system opracowany przez firmę StatSoft Inc. (USA), służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów i zarządzania bazami danych, Obejmuje duży zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych