W naszym serwisie wiemy doskonale, że problemy które powstają na drodze procedowania poszczególnych etapów pracy naukowej mogą przysparzać problemów merytorycznych wymagających szczegółowych konsultacji, dostępu do materiałów oraz opinii naukowych.

Dlatego wychodząc na przeciw osobom szukającym pomocy – zespół pracowników naukowych od 15lat pomaga merytorycznie w zgłębianiu tajników sztuki naukowej i kunsztu metodycznego.

Kierujemy się zasadami i wytycznymi „Dobrych obyczajów w nauce” – w tym m. in.:

  • W swojej działalności profesjonalnej pracownik nauki szanuje poglądy autorytetów naukowych, ale wyżej niż autorytety stawia rzeczowe argumenty.
  • Pracownik nauki dostosowuje stanowczość swych wypowiedzi do stopnia ich uzasadnienia.
  • Pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, w szczególności zasady dobrych obyczajów w nauce.
  • Główną motywacją pracownika nauki jest pasja poznawcza i chęć wzbogacania dorobku nauki. Celem zaś powinno być poznanie prawdy.
  • Pracownik nauki nie mnoży publikacji naukowych w celu upozorowanego wzbogacenia swego dorobku.
  • Pracownik nauki podejmuje się tylko takich zadań, zwłaszcza zleconych, do których wykonania ma odpowiednią wiedzę i umiejętności.
  • Pracownik nauki wyraża swą opinię o cudzej pracy i dorobku naukowym wnikliwie, bezstronnie i konkretnie.
  • Pracownik nauki dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika naukowa prowadzone były z poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności.
  • Pracownik nauki podejmuje się opracowania ekspertyzy lub jej części tylko w zakresie swojej specjalności i tylko wtedy, kiedy może ją oprzeć na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.