Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Poszukiwanie informacji medycznej pod wieloma względami jest podobne do po­szukiwania człowieka. Im dokładniej opiszemy zaginioną osobę, tym większa jest szansa jej odnalezienia. Im lepiej określimy naszą wątpliwość, tym efektywniej od­szukamy najlepiej dopasowaną odpowiedź. Najpierw należy postawić sobie pytanie kliniczne, które najlepiej odwzorowuje naszą wątpliwość.

Prawidłowo przygotowa­na pod względem merytorycznym analiza odpowiada na pytanie kliniczne według algorytmu PICO (population – populacja, intervention – interwencja, comparison – porównanie, outcomes – punkty końcowe). Prawidłowe skonstruowanie pyta­nia klinicznego pomaga w selekcji publikacji poprzez ustawienia filtrów (np. wybra­nie konkretnej płci lub wieku populacji) i sformułowanie zapytania.

Jako publikacje o najniższym poziomie wia­rygodności wymienia się opisy przypadków klinicznych i opisy serii przypadków klinicznych, Często takie prace dotyczą problemów kazuistycznych, a wnioski w nich zawarte mają raczej charakter domniemań niż wiedzy medycznej. Kolejne w hierarchii wiarygodności są badania na komórkach i zwierzętach. Następnie ob­serwacyjne badania kliniczne.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

Grupę publikacji o największej wiarygodności roz­poczynają badania kliniczne z randomizacją, a najwyżej w tej hierarchii stoją meta- analizy badań klinicznych z randomizacją i wytyczne postępowania. Te publikacje są najmniej liczne. Znajomość przedstawionej tu hierarchii jest niezwykle pomocna w poszukiwaniu wiedzy opartej na rzetelnych dowodach.

Odpowiedzi na codzien­ne pytania kliniczne poszukujemy przede wszystkim w wytycznych postępowania. Jeżeli jeszcze nie opublikowano wytycznych lub aktualne wytyczne pomijają inte­resującą nas kwestię, w następnej kolejności odpowiedzi poszukujemy wśród badań klinicznych z randomizacją.

Dopiero jeżeli nie znajdziemy badań klinicznych z ran­domizacją rozstrzygających naszą wątpliwość, możemy czuć się usprawiedliwieni, sięgając do źródeł danych o mniejszym stopniu wiarygodności. Bywa, że jest to podpowiedź ciekawego badania z szansą na dobrą publikację.

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Przykład ekranu wyszukiwawczego bazy EBSCO

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów by

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *