Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Poszukiwanie informacji medycznej pod wieloma względami jest podobne do po­szukiwania człowieka. Im dokładniej opiszemy zaginioną osobę, tym większa jest szansa jej odnalezienia. Im lepiej określimy naszą wątpliwość, tym efektywniej od­szukamy najlepiej dopasowaną odpowiedź. Najpierw należy postawić sobie pytanie kliniczne, które najlepiej odwzorowuje naszą wątpliwość.

Prawidłowo przygotowa­na pod względem merytorycznym analiza odpowiada na pytanie kliniczne według algorytmu PICO (population – populacja, intervention – interwencja, comparison – porównanie, outcomes – punkty końcowe). Prawidłowe skonstruowanie pyta­nia klinicznego pomaga w selekcji publikacji poprzez ustawienia filtrów (np. wybra­nie konkretnej płci lub wieku populacji) i sformułowanie zapytania.

Jako publikacje o najniższym poziomie wia­rygodności wymienia się opisy przypadków klinicznych i opisy serii przypadków klinicznych, Często takie prace dotyczą problemów kazuistycznych, a wnioski w nich zawarte mają raczej charakter domniemań niż wiedzy medycznej. Kolejne w hierarchii wiarygodności są badania na komórkach i zwierzętach. Następnie ob­serwacyjne badania kliniczne.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

Grupę publikacji o największej wiarygodności roz­poczynają badania kliniczne z randomizacją, a najwyżej w tej hierarchii stoją meta- analizy badań klinicznych z randomizacją i wytyczne postępowania. Te publikacje są najmniej liczne. Znajomość przedstawionej tu hierarchii jest niezwykle pomocna w poszukiwaniu wiedzy opartej na rzetelnych dowodach.

Odpowiedzi na codzien­ne pytania kliniczne poszukujemy przede wszystkim w wytycznych postępowania. Jeżeli jeszcze nie opublikowano wytycznych lub aktualne wytyczne pomijają inte­resującą nas kwestię, w następnej kolejności odpowiedzi poszukujemy wśród badań klinicznych z randomizacją.

Dopiero jeżeli nie znajdziemy badań klinicznych z ran­domizacją rozstrzygających naszą wątpliwość, możemy czuć się usprawiedliwieni, sięgając do źródeł danych o mniejszym stopniu wiarygodności. Bywa, że jest to podpowiedź ciekawego badania z szansą na dobrą publikację.

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Przykład ekranu wyszukiwawczego bazy EBSCO

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów by

Naukowa informacja medyczna dla doktorantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *