Medyczne bazy danych – nauka & doktorat

COCHRANE LIBRARY

Innym ciekawym narzędziem do przeglądania i selekcji publikacji medycznych jest Biblioteka Cochrane (Cochrane Library), dostępna pod adresem internetowym http://www.cochranelibrary.com. Jest to zbiór piśmiennictwa z dziedziny medycyny, uzupełniony o moduł prostego i zaawansowa­nego wyszukiwania (podobny jak w bazie PubMed). Cechą najbardziej odróżniającą Cochrane Library od PubMed jest obecność dodatkowych przeglądów systematycznych publi­kowanych w Bibliotece w celu regularnego podsumowywania wybranych problemów z wielu dziedzin medycyny i zdrowia publicznego, a przygotowywanych według zasad medycyny opartej na rzetelnych dowodach. Po zadaniu pytania serwis dzieli wyszukane piśmiennictwo na grupy w zależności od typu danych.

Na pierwszym miejscu system wymienia prze­glądy systematyczne Cochrane. Co ciekawe, wśród wyszuki­wań wyróżniane są też analizy ekonomiczne. Cochrane Lib­rary jest szczególnie przydatna, kiedy zależy nam na szybkim dostępie do informacji o najwyższym stopniu wiarygodności. Niestety, dostęp do przeglądów jest płatny indywidualnie lub poprzez wybrane instytucje opłacające abonament. Na­tomiast częścią serwisu dostępną bez dodatkowych opłat są materiały szkoleniowe audio przygotowane przy współudzia­le autorów przeglądów.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

EVIDENCE UPDATES

Interesującym rozwiązaniem, szczególnie przydatnym dla osób chcących pozostać na bieżąco w praktykowanej dziedzi­nie medycyny, a jednocześnie niemających zbyt wiele czasu na regularne studiowanie literatury, jest serwis internetowy Evidence Updates, dostępny pod adresem.

MEDSCAPE

Wcześniej opisywane bazy piśmiennictwa oferowały treść abstraktu lub całej publikacji. Innym typem źródeł wiedzy są serwisy prezentujące najważniejsze doniesienia medyczne w skróconej formie oraz, dodatkowo, obszerny komentarz au­tora i innych ekspertów. Zaletą tego typu źródeł informacji jest prezentowanie najświeższych doniesień w sposób zde­cydowanie ciekawszy, z zaznaczeniem potencjalnego wpły­wu poczynionych obserwacji czy zmodyfikowanych zaleceń. Często w ramach dyskusji obok stanowiska autora omawianej pracy przedstawiane są stanowiska oponentów. Wówczas do­niesienie nabiera cech dyskusji.

Dużo obszerniejszą ofertę proponuje portal Medscape. Po zalogowaniu do serwisu uzyskujemy do­stęp do najnowszych doniesień ze wszystkich dziedzin me­dycyny, również przedruków wybranych tekstów z theheart. org. Kolejnym atutem Medscape jest duża liczba materiałów dydaktycznych, w tym opisy przypadków, prezentacje mul­timedialne, filmy i animacje tłumaczące różne zagadnienia wybranych problemów klinicznych. Dodatkowo serwis ofe­ruje newsletter i aplikacje na telefon ułatwiające dostęp do materiałów.

CARDIOSOURCE, TRIALBASE

Bardzo pożytecznym narzędziem, szczególnie dla osób zaj­mujących się kardiologią, są portale śledzące na bieżąco naj­ważniejsze badania kliniczne. Jednym z najpopularniejszych serwisów jest CardioSource. Serwis umożliwia wyszukanie (po akronimie) informacji o intere­sującym nas badaniu klinicznym oraz regularnie aktualizuje listę badań. Niestety, pełny dostęp do zasobów serwisu wy­maga opłacenia abonamentu, natomiast dla niezalogowanych użytkowników pozostaje możliwość śledzenia listy publiko­wanych wyników badań klinicznych.

Medyczne bazy danych

Medyczne bazy danych - nauka & doktorat by
Medyczne bazy danych – nauka & doktorat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *