Formy piśmiennictwa naukowego – doktorat

Piśmiennictwo naukowe Inne sformalizowane systematyki dotyczące publikacji zamieszczanych w pe­riodykach naukowych powstają w związku z tworzeniem ogólnopolskich baz danych. Na potrzeby jednej z nich, POL-index, przygotowano takie zestawienie obejmujące wyróżniony typ publikacji oraz precyzujące jego materialną treść. W zestawieniu tym

Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji

Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji Niezależnie od planowanej formy publikacji przygotowa­nie artykułu do publikacji powinno być zgodne z poniż­szym algorytmem: Etap 1. to „zachodzenie w temat”, zgodnie z defini­cją przyjętą we wstąpię pracy i w przedziale czasowym zależnym od planowanej

Artykuł naukowy (medyczny) – czym być powinien?

Artykuł naukowy (medyczny) – czym być powinien? Zgodnie z definicja. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za artykuł naukowy (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich

Pisanie publikacji naukowych

Pisanie publikacji naukowych Publikacje (artykuły) naukowe stanowią podwaliny budowy wizerunku naukowca. Jeśli nasze artykuły ukażą się w liczących się czasopismach a przy okazji będą one cytowane przez innych autorów, stanowić to będzie o tym, iż tematyką którą się zajmujemy a