EBM w praktyce klinicznej: korzyści i ograniczenia [cz. #1]

EBM w praktyce klinicznej: Szybki rozwój medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine – EBM) jest zjawiskiem obecnie bardzo powszechnym, prowadzącym do stałej poprawy wyników leczenia i dalszej optymalizacji metod diagno­stycznych i terapeutycznych. Rozwój ten jest szczególnie widoczny w niektórych dyscyplinach

Metody, techniki i narzędzia badawcze – badania ankietowe i wywiad

Przygotowanie badań ankietowych polega na opracowaniu kwestionariusza badań ankietowych i wytypowaniu odpowiedniej liczby populacji do badań, czyli przeprowadzić tzw. dobór próby reprezentatywnej. Ankieta jako narzędzie ba­dawcze może być: środowiskowa, pocztowa, prasowa, radiowo-telewizyjna, internetowa. Ankieta może być przeprowadzana jednorazowo lub okresowo,

Planowanie badań naukowych

Wprowadzenie Specyfika nauki znajduje odzwierciedlenie również w planowaniu badań. Układanie planów związane jest, jak wiadomo, z przygotowywaniem i porząd­kowaniem listy czynności przewidzianych do wykonania. W przypadku nauki nie wszystko można umieścić na liście, także w odniesieniu do nie wszystkich działań