Publikacje pracowników akademickich / naukowych

Publikacje pracowników akademickich / naukowych Internetowe źródła informacji o publikacjach pracowników akademickich Informacje o publikacjach pracowników polskich uczelni w Internecie są dostęp­ne w różnych zasobach. Część publikacji jest dostępna w formie pierwotnej (np. książki, artykuły, raporty zamieszczane na stronach wydawców

Historia jako humanistyczna dziedzina nauki – prace doktorskie z historii

Historia jako humanistyczna dziedzina nauki Słowem „historia” posługujemy się w dwu rozumieniach: 1/ przeszłość, minione czasy, to wszystko, co zaszło, co się stało; używamy tu częściej okreś­lenia „dzieje”; 2/ wiedza o tym, co się stało, dziedzina nauki, która zajmuje się

Wiedza medyczna w doktoracie oparta na dowodach

Wiedza medyczna w doktoracie oparta na dowodach Na naszych oczach zmienia się sposób, w jaki powinna być prowadzona praktyka lekarska. Składa się na to wiele czynników. Lawinowo zwiększa się ilość danych naukowych publikowanych w czasopismach, książkach, na spotkaniach naukowych. Szybko,