Strona internetowa – wizytówką pracownika naukowego – Najważniejszym narzędziem zaistnienia naukowca w świecie wirtualnym jest strona internetowa, którą uważa się za najprostszą i najtańszą for­mę komunikacji z odbiorcami oraz promocji własnych dokonań naukowych. Może ona również służyć do budowania wizerunku naukowca.

kreowanie_wizerunku_naukowca

Założenie strony internetowej przez pracownika naukowego wyma­ga przede wszystkim określenia celu takiego działania. Najważniejsze cele to:

 1. Poinformowanie świata nauki o istnieniu naukowca – strona internetowa jest wirtualną wizytówką, prezentującą najważniejsze informacje o nim; przede wszystkim chodzi tu o wyjaśnienie, czym naukowiec się zaj­muje i gdzie ew. wykłada..
 2. Promocja naukowca – dla realizacji tego celu naukowiec musi rozważyć stworzenie bardziej rozbudowanej formy strony internetowej. Tu, oprócz ogólnego opisu, prezentuje się listę publikacji, zainteresowań, udziały w konferencjach, profile na stronach społecznościowych dla naukowców, przedstawia rekomendacje od współbadaczy, omawia do­tychczas wykonane projekty.
 3. Budowanie wizerunku naukowca – ten cel osiąga się, przygotowując stronę o charakterze wizerunkowym, której celem jest zrobienie po­zytywnego wrażenia na odbiorcy. Strony takie najczęściej zawierają bogatą grafikę, duże ilości tekstu czy załączniki z publikacjami. Strony wizerunkowe są rekomendowane przede wszystkim tym wszystkim naukowcom, którzy chcą kompleksowo opisać swoją działalność naukową.

zamow-strone-www-dla-naukowca

McLeod zwraca uwagę na następujące zasady budowy stron internetowych dla naukowców:

 • szybkość – strona internetowa nie może otwierać się dłużej niż 8 se­kund, w przeciwnym wypadku odwiedzający będą rezygnować z jej oglądania,
 • naukowiec w centrum uwagi – podczas projektowania strony ważne jest, by wiedzieć, kim jest potencjalna osoba odwiedzająca naszą stronę;
 • strona powinna być dostosowana do przekonań i wartości, jakie prezentują odbiorcy a więc inni naukowcy;
 • koncentracja na celu – w zależności od tego, czy celem jest kreowanie wizerunku czy budowanie relacji z innym naukowcem, strona powinna być inaczej przygotowana;
 • prosta nawigacja – nawigacja powinna być prosta i intuicyjna; waż­ną rzeczą jest umieszczenie wyszukiwarki,
 • spójność – strona powinna sprawiać wrażenie spójnej pod względem wyglądu, struktury menu i tzw. feelingu, czyli ogólnego odczucia na jej temat;

przykładowa-strona-naukowca

Schemat przykładowej strony WWW dostępnej w Internecie

Strona internetowa może być wizytówką pracownika naukowego, na której można znaleźć informacje o jego osiągnięciach naukowych, badaniach, publikacjach, doświadczeniu zawodowym i innych dziedzinach związanych z jego pracą naukową. Pracownicy naukowi często mają swoje strony internetowe, które umożliwiają im prezentację swoich działań i osiągnięć w sposób bardziej profesjonalny i kompleksowy niż w przypadku innych platform, takich jak media społecznościowe.

Na stronie internetowej pracownika naukowego można umieścić następujące informacje:

 1. Biografia i doświadczenie zawodowe – krótki opis, który przedstawia tytuł naukowy, stopień naukowy, instytucję, w której pracownik naukowy pracuje, oraz jego obszar badawczy.
 2. Publikacje naukowe – lista publikacji naukowych wraz z linkami do pełnych tekstów, jeśli są dostępne online. Można również dodać informacje o cytowaniach, impact factor czasopism naukowych, w których opublikowano publikacje, i innych miarach oceny wpływu publikacji naukowych.
 3. Projekty badawcze – lista projektów badawczych, w których pracownik naukowy uczestniczył lub nad którymi pracował.
 4. Dydaktyka – informacje o prowadzonych przez pracownika naukowego kursach i zajęciach, programach studiów, w których uczestniczył, oraz nagrodach i wyróżnieniach, które otrzymał za swoją pracę dydaktyczną.
 5. Linki – do profilu na LinkedIn, ResearchGate lub innych portalach naukowych, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów z innymi naukowcami i badaczami.
 6. Kontakt – informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres biura, które pozwolą innym naukowcom i badaczom skontaktować się z pracownikiem naukowym.

Strona internetowa pracownika naukowego może być cennym narzędziem do prezentacji jego osiągnięć i budowania wizerunku jako eksperci w swojej dziedzinie.

Strona internetowa - wizytówką pracownika naukowego by
Strona internetowa – wizytówką pracownika naukowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *