Strona internetowa – wizytówką pracownika naukowego – Najważniejszym narzędziem zaistnienia naukowca w świecie wirtualnym jest strona internetowa, którą uważa się za najprostszą i najtańszą for­mę komunikacji z odbiorcami oraz promocji własnych dokonań naukowych. Może ona również służyć do budowania wizerunku naukowca.

kreowanie_wizerunku_naukowca

Założenie strony internetowej przez pracownika naukowego wyma­ga przede wszystkim określenia celu takiego działania. Najważniejsze cele to:

  1. Poinformowanie świata nauki o istnieniu naukowca – strona internetowa jest wirtualną wizytówką, prezentującą najważniejsze informacje o nim; przede wszystkim chodzi tu o wyjaśnienie, czym naukowiec się zaj­muje i gdzie ew. wykłada..
  2. Promocja naukowca – dla realizacji tego celu naukowiec musi rozważyć stworzenie bardziej rozbudowanej formy strony internetowej. Tu, oprócz ogólnego opisu, prezentuje się listę publikacji, zainteresowań, udziały w konferencjach, profile na stronach społecznościowych dla naukowców, przedstawia rekomendacje od współbadaczy, omawia do­tychczas wykonane projekty.
  3. Budowanie wizerunku naukowca – ten cel osiąga się, przygotowując stronę o charakterze wizerunkowym, której celem jest zrobienie po­zytywnego wrażenia na odbiorcy. Strony takie najczęściej zawierają bogatą grafikę, duże ilości tekstu czy załączniki z publikacjami. Strony wizerunkowe są rekomendowane przede wszystkim tym wszystkim naukowcom, którzy chcą kompleksowo opisać swoją działalność naukową.

zamow-strone-www-dla-naukowca

McLeod zwraca uwagę na następujące zasady budowy stron internetowych dla naukowców:

  • szybkość – strona internetowa nie może otwierać się dłużej niż 8 se­kund, w przeciwnym wypadku odwiedzający będą rezygnować z jej oglądania,
  • naukowiec w centrum uwagi – podczas projektowania strony ważne jest, by wiedzieć, kim jest potencjalna osoba odwiedzająca naszą stronę;
  • strona powinna być dostosowana do przekonań i wartości, jakie prezentują odbiorcy a więc inni naukowcy;
  • koncentracja na celu – w zależności od tego, czy celem jest kreowanie wizerunku czy budowanie relacji z innym naukowcem, strona powinna być inaczej przygotowana;
  • prosta nawigacja – nawigacja powinna być prosta i intuicyjna; waż­ną rzeczą jest umieszczenie wyszukiwarki,
  • spójność – strona powinna sprawiać wrażenie spójnej pod względem wyglądu, struktury menu i tzw. feelingu, czyli ogólnego odczucia na jej temat;

przykładowa-strona-naukowca

Schemat przykładowej strony WWW dostępnej w Internecie

Strona internetowa - wizytówką pracownika naukowego by
Strona internetowa – wizytówką pracownika naukowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *