Program STATISTICA – modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie

STATISTICA to uniwersalny, zintegrowany system opracowany przez firmę StatSoft Inc. (USA), służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów i zarządzania bazami danych, Obejmuje duży zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie i technice. System ten zawiera nie tylko procedury statystyczne i graficzne ogólnego zastosowania, ale także specjalistyczne techniki analityczne (np. do badań społecznych, biome­dycznych, technicznych).

statsoft

Może być stosowany wszędzie tam, gdzie z danych, poprzez opracowanie i analizę statystyczną, należy otrzymać istotne informacje i przedstawić je w formie wykresów lub tabel.

Firma StatSoft wprowadziła ro­dzinę programów STATISTICA do której należą: STATISTICA Industrial System, Quick STATISTICA, STATISTICA Neural Networks, STATISTICA Connectivity Kit, Business Query for STATISTICA.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

Do najważniejszych grup oferowanych procedur należą:

 • podstawowe statystyki,
 • regresja wielokrotna,
 • statystyki nieparametryczne i rozkłady ANOVA/MANOVA,
 • estymacja nieliniowa,
 • szeregi czasowe i prognozowanie,
 • analiza skupień,
 • analiza czynnikowa,
 • analiza kanoniczna,
 • skalowanie wielowymiarowe,
 • drzewa klasyfikacyjne,
 • analiza korespondencji,
 • SEPATH – modelowanie równań strukturalnych,
 • analiza rzetelności pozycji,
 • analiza funkcji dyskryminacyjnej,
 • analiza log-liniowa,
 • analiza przeżycia,
 • komponenty wariacyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA,
 • uproszczone karty kontrolne,
 • sterowanie jakością – karty kontrolne,
 • interakcyjne karty kontrolne,
 • analiza procesu,
 • planowanie doświadczeń,
 • sieci neuronowe.
Program STATISTICA - modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie by
Program STATISTICA – modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *