Funkcje opracowań naukowych i metodycznych

Funkcje dzieła naukowego w pierwszym znaczeniu, jak stwierdził Roman Ingarden, polegają na utrwalaniu osiągniętych przez autora wyników poznawczych i na przekazywaniu ich innym ludziom. Istnieje przy tym duża różnorodność wydawanych (publikowanych) opracowań naukowych – tak pod względem częstotliwości ich wydawania,