Raportem nazywamy dokument, zawierający sprawozdanie z przebiegu badań, informujący o postępach oraz rezultatach. Raport może być również przeglądem badań, i jest przygotowywany na zlecenie instytucji bądź konkretnego sponsora.

Raport naukowo – techniczny musi być sporządzony w oparciu o wykorzystanie metod badawczych naukowej i technicznej.

Celem wykonania dokumentu jest przeprowadzenie analizy bądź przedstawienie najbardziej optymalnego rozwiązania; opisanie działań systemu albo urządzenia; instrukcji postępowania; sprawozdania lub informacji o przebiegu spraw.

raport-naukowo-techniczny

Zgodnie z konstrukcją tworzenia dokumentów o charakterze naukowym, w raporcie informacje muszą zostać przedstawione w schemacie:

 • Wprowadzenie / Wstęp,
 • Część Główna,
 • Zakończenie
 • Ogólne uwarunkowania,
 • Zakończenie
 • Abstrakt (streszczenie)
 • Tytuł
 • Autor
 • Spis treści,
 • Wykaz oznaczeń,
 • Dane zleceniodawcy
 • Czas i miejsce wydania
 • Sponsorów.

Co więcej raport musi obejmować informacje z zakresu problematyki badań – metodologii oraz dostępnych rozwiązań, dlatego muszą znaleźć się w nim:

 • Ogólny obszar wiedzy, tła,
 • Potrzeba podjęcia tematu, nowych rozwiązań, analizy, rozwiązań, wniosków,
 • Związku z innymi pracami, ogólnej charakterystyki źródeł oraz informacji,
 • Ograniczenia zakresu tematycznego,
 • Przeglądu zagadnień podejmowanych w kolejnych rozdziałach,
 • Zdefiniowanie adresata.

Mimo że, raport naukowo techniczny jest uznawany w środowisku naukowym, za publikację naukową nie jest recenzowany. Nie jest dostępny w normalnych kanałach jak biblioteki.

Raport naukowo - techniczny | czy używany..? by
Raport naukowo – techniczny | czy używany..?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *