Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz znowelizowanymi zasadami, monografia naukowa jest opracowaniem naukowym o charakterze spójnym tematycznie, prezentującym wyczerpująco całokształt badań bądź dziełem ujmującym wszechstronnie jedno zagadnienie. Nadto, wszystkie informacje muszą prezentować zagadnienie w sposób nieszablonowy oraz twórczy.

THE MONOGRAPH – An old-fashioned publication forum or an ultimate scholarly achievement?

Aby uzyskała kryterium naukowego, musi zostać udostępniona w formie trwałej na łamach czasopisma naukowego o objętości najmniej 6 arkuszy wydawniczych dla nauk humanistycznych, z kolei 3 i 0,5 arkuszy wydawniczych dla nauk ścisłych, technicznych jak nauk o życiu, pod postacią książki lub odrębnego tomu.

Za monografię naukową, w szczególności możemy uznać:

 • Publikowane tłumaczenia publikacji zagranicznych, jeżeli zawierają opracowania redakcyjne wydawnictw: źródłowych, leksykograficznych, tematycznie encyklopedycznych,
 • Leksykony,
 • Komentarze do ustaw,
 • Słowniki bibliograficzne,
 • Słowników biograficzne,
 • Bibliografie,
 • Katalogi zabytków muzycznych,
 • Edycje tekstów źródłowych,
 • Leksykografie,
 • Mapy wieloaspektowe
 • Oraz referaty wygłoszone na konferencji bądź konferencjach naukowych.

Każda monografia musi zostać napisana zgodnie z użyciem warsztatu naukowego oraz zawierać bibliografię.

Monografię naukową zalicza się do osiągnięć jednostki, jeżeli przedstawia autorsko minimum jeden rozdział o objętości 0,5 arkuszu wydawniczego tj. około 11 stron w języku ojczystym, obcym lub nie podstawowym dla danej dyscypliny.

Monografia naukowa wg. rozporządzenia Ministerstwa by
Monografia naukowa wg. rozporządzenia Ministerstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *