Prezentacją naukową określamy przedstawione opracowanie materiałów, dotyczące metodologii własnych bądź cudzych badań na konferencji, konferencji naukowej lub na innym spotkaniu jak referat, szkolenie czy wykład.

W środowisku naukowym, najczęściej prezentacja jest wykonana w postaci multimedialnej, co pozwala na osiągnięcie zamierzonego efektu, przekazanie zebranych informacji. Odpowiednio sporządzony dokument musi zostać przygotowany w sposób spójny tematycznie, czytelny, przejrzysty, jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Ale skłaniający słuchaczy do dyskusji, po zapoznaniu się z przekazem.

Co więcej, przedstawiona prezentacja naukowa może zostać udostępniona również za pomocą internetu.

Jeżeli zebrany materiał zostaje przedstawiony bez dopowiadania referującego, muszą znaleźć się w nim wyłącznie konkretne informacje wyczerpujące konkretny temat w maksymalnym stopniu.

W zależności od tego, jaki cel zamierza osiągnąć referujący, prezentacja naukowa może spełniać kilka zadań:

  • Może stanowić uzupełnienie treści werbalnych przez referującego ( może być uzupełnieniem referatu);
  • Stanowić samodzielny referat;
  • Być autoprezentacją;

Mimo że, prezentacja naukowa może zostać przygotowana na podstawie publikacji naukowej, to nie będzie recenzowana.. Niektóre prezentacje naukowe, przed przedstawieniem słuchaczom są selekcjonowane na podstawie abstraktów, przesłanych do komitetów organizacyjnych konferencji.

Ponadto prezentacja naukowa musi zostać sporządzona w oparciu o konstrukcję prac naukowych, na którą składa się:

  • Wstęp,
  • Opracowanie
  • Zakończenie
  • Bibliografia
  • Abstrakt.

Ciekawe linki prezentujące tematykę prezentacji naukowych:

Warsztat: jak przygotować prezentację na konferencję naukową

Jak przygotować dobrą prezentację ?

 

Co to jest prezentacja naukowa? by
Co to jest prezentacja naukowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *