Książka „Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych – analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki” jest cennym źródłem informacji dla osób zainteresowanych analizą i upowszechnianiem wyników badań naukowych. Autorzy dokonują w niej kompleksowej analizy bibliometrycznej, która umożliwia lepsze zrozumienie procesów upowszechniania wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy wprowadzenia do problematyki upowszechniania wyników badań naukowych i omawia różne aspekty tego procesu. Druga część poświęcona jest analizie bibliometrycznej na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. W ramach tej części autorzy dokonują analizy publikacji naukowych, indeksacji i cytowań w międzynarodowych bazach danych, takich jak Web of Science, Scopus i Google Scholar. Trzecia część książki zawiera podsumowanie wyników analizy bibliometrycznej i wnioski dotyczące upowszechniania wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych.

Autorzy w sposób przystępny i jasny przedstawiają analizę bibliometryczną, umożliwiając czytelnikowi zrozumienie procesów upowszechniania wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Książka ta jest wartościowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych tematyką naukową oraz dla naukowców, którzy chcą lepiej zrozumieć procesy upowszechniania wyników swoich badań naukowych.

Mimo, że książka ta skupia się na naukach technicznych, to zawarte w niej informacje mogą być również przydatne dla osób zainteresowanych innymi dziedzinami nauki. Autorzy dokładnie przedstawiają procesy upowszechniania wyników badań naukowych, co umożliwia ich zastosowanie w innych dziedzinach nauki.

Podsumowując, książka „Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych – analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki” jest wartościowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych analizą procesów upowszechniania wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Autorzy przedstawiają kompleksową analizę bibliometryczną, która pozwala na lepsze zrozumienie procesów indeksacji i cytowań w międzynarodowych bazach danych. Książka ta stanowi cenne źródło wiedzy dla naukowców, którzy chcą lepiej zrozumieć procesy upowszechniania wyników swoich badań naukowych oraz dla bibliotekarzy i specjalistów zajmujących się zarządzaniem bazami danych naukowych.

Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki - recenzja książki by
Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki – recenzja książki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *