Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji

Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji Niezależnie od planowanej formy publikacji przygotowa­nie artykułu do publikacji powinno być zgodne z poniż­szym algorytmem: Etap 1. to „zachodzenie w temat”, zgodnie z defini­cją przyjętą we wstąpię pracy i w przedziale czasowym zależnym od planowanej

Pisanie publikacji naukowych

Pisanie publikacji naukowych Publikacje (artykuły) naukowe stanowią podwaliny budowy wizerunku naukowca. Jeśli nasze artykuły ukażą się w liczących się czasopismach a przy okazji będą one cytowane przez innych autorów, stanowić to będzie o tym, iż tematyką którą się zajmujemy a