Oto zestawienie 8 najlepszych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do przeglądu literatury:

 1. Research Rabbit
  • Opis: Research Rabbit to narzędzie wykorzystujące AI do pomocy naukowcom w znajdowaniu, organizowaniu i analizowaniu artykułów naukowych. Pozwala na skanowanie internetu w poszukiwaniu odpowiednich artykułów naukowych i zapisywanie ich w osobistej bibliotece.
  • Link: Research Rabbit
 2. Rayyan
  • Opis: Rayyan to aplikacja wykorzystująca AI do przeprowadzania systematycznych przeglądów literatury. Umożliwia importowanie odniesień z różnych źródeł, stosowanie kryteriów włączenia i wykluczenia, przypisywanie etykiet i ocen oraz eksportowanie danych do dalszej analizy.
  • Link: Rayyan
 3. Scholarcy
  • Opis: Scholarcy to narzędzie wykorzystujące AI, które może pomóc w akademickiej lekturze. Automatycznie podsumowuje artykuły, tworzy fiszki i generuje bibliografie.
  • Link: Scholarcy
 4. Lateral
  • Opis: Lateral to narzędzie wykorzystujące AI, które pomaga w akademickich badaniach. Umożliwia znalezienie odpowiednich badań i zorganizowanie wyników.
  • Link: Lateral
 5. Scite
  • Opis: Scite to darmowa, otwarta aplikacja wykorzystująca AI, która pomaga naukowcom lepiej odkrywać i zrozumieć artykuły naukowe. Scite robi to, dostarczając Smart Citations, które wyświetlają kontekst cytatu i opisują, czy artykuł dostarcza dowodów popierających czy przeczących.
  • Link: Scite
 6. Consensus
  • Opis: Consensus AI to nowa wyszukiwarka, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do ekstrakcji i destylacji wyników bezpośrednio z recenzowanych badań. Consensus AI to potężne narzędzie, które może pomóc znaleźć odpowiedzi oparte na dowodach z badań naukowych w szybki i łatwy sposób.
  • Link: Consensus
 7. Semantic Scholar
  • Opis: Semantic Scholar to akademicka wyszukiwarka wykorzystująca AI, która pomaga znaleźć odpowiednie prace szybciej i łatwiej niż tradycyjne metody. Wykorzystuje z przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego do zrozumienia potrzeb badawczych i dostarcza inteligentne filtry, analizę cytowań i kluczowe spostrzeżenia z prac.
  • Link: Semantic Scholar
 8. RAx
  • Opis: RAx to asystent czytania zasilany przez AI, który pomaga organizować, dodawać adnotacje i współpracować nad badaniami. Pomaga dostosować wyszukiwanie literatury, generować podsumowania, podkreślać i porównywać pomysły oraz udostępniać i omawiać literaturę z zespołem.
  • Link: RAx
 9. Iris AI
  • Opis: Iris AI to asystent badawczy zasilany przez AI, który może pomóc w zadaniach takich jak znajdowanie odpowiednich artykułów, podsumowywanie artykułów i generowanie pomysłów na badania.
  • Link: Iris AI

Kwerenda bibliograficzna do doktoratu / pracy naukowej

Warto zauważyć, że te narzędzia nie zastąpią ludzkiego osądu, ale mogą być cennym wsparciem w poszukiwaniu odpowiednich artykułów naukowych, identyfikowaniu ważnych koncepcji i śledzeniu rozwoju badań na przestrzeni czasu.

8 najlepszych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do przeglądu literatury by
8 najlepszych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do przeglądu literatury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *