Publikacje medyczne – nieocenione źródło fachowej wiedzy

Literatura naukowa oprócz wyników badań własnych i doświadczenia za­wodowego stanowi główne źródło wiedzy medycznej. Jest także miejscem, gdzie można konfrontować rezultaty własnej działalności naukowej przed śro­dowiskiem osób zajmujących się podobnymi zagadnieniami badawczymi. Pu­blikowanie wyników własnych badań pozwala także na budowanie