Esej naukowy – problemy definicyjne w nomenklaturze naukowej

Rada Języka Polskiego definiuje esej naukowy jako rozprawę na wybrany temat o charakterze literackim, publicystycznym, naukowym, historycznym czy krytycznym. W trakcie tworzenia pracy, zadaniem autora jest próba wyrażenia poglądów dotyczących nieszablonowego myślenia o danym zagadnieniu w formie refleksji, osobistych wniosków,